Bankacılık ve İşletme alanlarında eğitim alan Betül Siyamoğlu, son olarak İnsan Kaynakları Yönetimi  üzerine  yüksek  lisans  eğitimini  tamamlamıştır.  İş  hayatına  Doğuş  Holding’e  bağlı  Humanitas  İnsan  Kaynakları  Danışmanlık  firmasında  işe  alım  üzerine  çalışarak  başlamıştır.  Yaklaşık  2  yıl  kadar  grup  şirketlerine  seçme  yerleştirme  konusunda  destek  verdikten  sonra  kariyerine  Değişim  Dinamikleri Yönetim  Danışmanlığı  firmasında  devam  etmiştir.  İnsan  Kaynakları  Sorumlusu  ve  Eğitim  Sorumlusu  olarak görev yaptığı firmada farklı sektörlerden kurumlar için reorganizasyon çalışmaları gerçekleştirmiş,  ortaya çıkan insan kaynağı ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda projeler yürütmüştür.  Ardından Beyaz Holding bünyesindeki farklı firma ve organizasyonlarda İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. İSMEK’de ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezleri  Projesi kapsamında kurumsal politikaları oluşturarak, yeniden yapılanma süreçlerini yürütmüş. Eğitim  Yönetimi   Politikasını   gözden   geçirip   modern   uygulama   örneklerinin   stratejilerini   geliştirmiş   ve  uygulanmasını sağlamıştır. Ayrıca Teknik ve Mesleki Eğitim ile ilgili çalışmalar yaparak yeni projeler  geliştirilmesinde danışmanlık yapmıştır. Özellikle İSMEK bünyesinde görev aldığı dönemde 500 kişilik  çalışan sayısının 3000 kişiye çıkarılarak organizasyonun geliştirilmesinde ve kurumsallaşma sürecinin  yönetiminde etkin görev almıştır.  Aynı dönemde Performans Değerlendirme Sistemini kurarak doğru ve  verimli kullanılmasını sağlamış ve sonuçlarına göre eğitim, terfi ve işten çıkış süreçlerini yönetmiştir.

2011 yılından itibaren perakende, gıda, bilişim, eğitim ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren (Sunny, Lufian, Faruk Güllüoğlu, Çaycı ve PayPad gibi) grup  şirketlerinde İnsan Kaynakları Grup Müdürü pozisyonunda görev yapan Betül Siyamoğlu, bu kurumlarda  özellikle  stratejik  insan  kaynakları  yönetimi,   organizasyonel  gelişim,  yeniden  yapılanma,  insan  kaynakları   departmanlarını   kurma,   çalışan   memnuniyeti   ve   bağlılığı  ölçümleme   ve   iyileştirme,  performans         yönetimi      ve     eğitim     konularında        birçok     projeyi      hayata      geçirmiştir.      Kalabalık  organizasyonlardaki  sistem  kurma/geliştirme  ve  ekip  yönetimi  deneyimleri  doğrultusunda  kariyerine  Danışman  ve  Eğitmen  olarak  devam  etmeyi  tercih  etmiştir.  Bu  doğrultuda  KRM  Danışmanlık  ’da  Assessment projelerinde Danışman/Assessor olarak görev almıştır.

Ayrıca birçok firmaya Mülakat Teknikleri ve Yetkinlik Bazlı Mülakatlar, Yönetim ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapıları, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Liderlik, İletişim  Becerilerinin  Geliştirilmesi,  Motivasyon,  Problem  Çözme  ve  Karar  Verme  Teknikleri,  Çatışma  Yönetimi,  Performans  Yönetimi,  Duygusal  Zeka,  Müzakere  Teknikleri  ve  Stres  Yönetimi gibi konularda eğitimler vermektedir.

Son olarak Japon bir ilaç firması olan Astellas’ın Esnek Yan Haklar (Flexible Benefits) projesinin liderliğini yaparak mevcut yan hakların esnek hale dönüştürülmesinde görev almıştır. Aynı dönemde Astellas için ‘Great Place To Work’ ödülü için hazırlık projelerinin yürütülmesinde de görev yapmıştır.

20 yılı aşkın iş deneyimi süresince yönettiği farklı projeler ve kurumlar doğrultusunda organizasyonların  ve  binlerce  kişinin  gelişimine  katkı  sağlayan  bununla  birlikte  asistandan  genel  müdüre  kadar  her  pozisyonda onbine yakın aday ile mülakat ve her ünvan seviyesinden yaklaşık 500 katılımcıyla assessment center uygulamaları ve geribildirim tecrübesiyle Betül Siyamoğlu kariyer hayatına Kariyer Pusulası çatısı altında Kurucu Ortak & Danışman & Eğitmen olarak devam etmektedir.