Tanımı

Değerlendirme Merkezi kavramının birçok farklı tanımı bulunmaktadır. Tüm tanımlarda geçen ortak kavramlar ise yetkinlik, performans ve davranış ifadeleridir. Bu doğrultuda genel bir tanım yapacak olursak; Bir işte başarılı olmak için gerekli olan yetkinlikleri gözlemlemek ve iş başında sergilenen davranışlara benzer davranışları ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış objektif bir uygulamalar zinciridir.

Kullanım Amaçları

Değerlendirme Merkezi uygulamaları farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bunlardan ilki ve en yaygın kullanımı seçme yerleştirme sürecinin etkinliğini artırmaktır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki seçme yerleştirme, eğitim ihtiyaçları analizi, terfi ve atama, yetenek havuzu oluşturma gibi tüm süreçlerde kullanılan yöntemler (mülakat, sınav, envanter vb) arasından, gelecekteki iş performansına en yakın sonuçları veren araçlar Değerlendirme Merkezi uygulamalarıdır. Son dönemde artan koçluk ve mentorlük çalışmaları için Değerlendirme Merkezi uygulamaları en güvenilir çıktılar üreterek önemli bir kaynak olmaktadır.

 

Değerlendirme Yöntemleri ve Tahmin Oranı

Değerlendirme Merkezi 70%
Yetkinlik (Davranışsal) Bazlı Mülakat 50%
Yetenek Testleri, Kişilik Envanterleri 40%
Özgeçmiş ve Referanslar 30%
Davranışsal Olmayan Mülakat 10%


Egzersiz Türleri

  • Grup Tartışması
  • Rol Oyunu (Mülakat Simülasyonu)
  • Planlama Egzersizi
  • Analiz Egzersizi
  • Sunum Egzersizi
  • Bekleyen İşler Egzersizi
  • Kanıt Toplama (Gerçekleri Bulma) Egzersizi

 

Günümüzde en güvenilir sonuçlar üretmesi nedeniyle Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamalarının daha farklı alanlarda ve giderek daha yaygın kullanıldığını görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki her çalışanın kariyerinin herhangi bir aşamasında bu uygulamalar karşısına çıkabilmekte hatta kariyerinin sonraki aşamaları için belirleyici olmaktadır.

Kariyer Pusulası olarak uzman kadromuzla Değerlendirme & Gelişim Merkezi süreçlerinde size destek olmaya hazırız.

info@kariyerpusulaniz.com adresine bekleriz.