Bankacılık ve İşletme alanlarında eğitim alan Betül Siyamoğlu, son olarak İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına Doğuş Holding’e bağlı Humanitas İnsan Kaynakları Danışmanlık firmasında işe alım üzerine çalışarak başlamıştır. Yaklaşık 2 yıl kadar grup şirketlerine seçme yerleştirme konusunda destek verdikten sonra kariyerine Değişim Dinamikleri Yönetim Danışmanlığı firmasında devam etmiştir. İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu olarak görev yaptığı firmada farklı sektörlerden kurumlar için reorganizasyon çalışmaları gerçekleştirmiş, ortaya çıkan insan kaynağı ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda projeler yürütmüştür.

Ardından Beyaz Holding bünyesindeki farklı firma ve organizasyonlarda İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. İSMEK’de ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezleri Projesi kapsamında kurumsal politikaları oluşturarak, yeniden yapılanma süreçlerini yürütmüş. Eğitim Yönetimi Politikasını gözden geçirip modern uygulama örneklerinin stratejilerini geliştirmiş ve uygulanmasını sağlamıştır. Ayrıca Teknik ve Mesleki Eğitim ile ilgili çalışmalar yaparak yeni projeler geliştirilmesinde danışmanlık yapmıştır. Özellikle İSMEK bünyesinde görev aldığı dönemde 500 kişilik çalışan sayısının 3000 kişiye çıkarılarak organizasyonun geliştirilmesinde ve kurumsallaşma sürecinin yönetiminde etkin görev almıştır.  Aynı dönemde Performans Değerlendirme Sistemini kurarak doğru ve verimli kullanılmasını sağlamış ve sonuçlarına göre eğitim, terfi ve işten çıkış süreçlerini yönetmiştir.

2011 yılından itibaren perakende, gıda, bilişim, eğitim ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren grup şirketlerinde İnsan Kaynakları Grup Müdürü pozisyonunda görev yapan Betül Siyamoğlu, bu kurumlarda özellikle stratejik insan kaynakları yönetimi,  organizasyonel gelişim, yeniden yapılanma, insan kaynakları departmanlarını kurma, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ölçümleme ve iyileştirme, performans yönetimi ve eğitim konularında birçok projeyi hayata geçirmiştir. Kalabalık organizasyonlardaki sistem kurma/geliştirme ve ekip yönetimi deneyimleri doğrultusunda kariyerine Danışman ve Eğitmen olarak devam etmeyi tercih etmiştir. Bu doğrultuda KRM Danışmanlık ’da Assessment projelerinde Danışman olarak görev almıştır.

Ayrıca birçok firmaya Mülakat Teknikleri ve Yetkinlik Bazlı Mülakatlar, Yönetim ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapıları, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Liderlik, İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi, Telefon ile Etkin İletişim, Motivasyon, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Çatışma Yönetimi, Performans Yönetimi, Duygusal Zeka, Müzakere Teknikleri ve Stres Yönetimi gibi konularda eğitimler vermektedir.

18 yılı aşkın iş deneyimi süresince yönettiği farklı projeler ve kurumlar doğrultusunda organizasyonların ve binlerce kişinin gelişimine katkı sağlayan bununla birlikte asistandan genel müdüre kadar her pozisyonda onbine yakın aday ile mülakat tecrübesiyle Betül Siyamoğlu kariyerine hayatına Kariyer Pusulası çatısı altında Kurucu Ortak & Danışman & Eğitmen olarak devam etmektedir.